เนื้อเพลงพระราชนิพนธ์


เทวาพาคู่ฝัน พรปีใหม่ สายฝน I NEVER DREAM
เมื่อโสมส่อง มหาจุฬาลงกรณ์ อาทิตย์อับแสง LOVE AT SUNDOWN
้้้้้แก้วตาขวัญใจ ยามเย็น BLUE DAY LOVE IN SPRING
แสงเทียน ยามค่ำ CANDLELIGHT BLUES LOVE OVER AGAIN
ใกล้รุ่ง ยิ้มสู้ DREAM OF LOVE DREAM OF YOU LOVELIGHT IN MY HEART
คำหวาน รักคืนเรือน FALLING RAIN  
ชะตาชีวิต ลมหนาว FRIDAY NIGHT RAG  
ดวงใจกับความรัก ศุกร์สัญลักษณ์ H.M. BLUES